Top meny

Grundkurs i Ayurveda

Grundkurs i ayurveda

Grundkurs i Ayurveda

Denna helgkurs är för dig som vill få en allsidig och holistisk syn på livet och uppnå en kontinuerlig förbättring av hälsan med hjälp av ayurveda. Kursen täcker ett brett spektrum av hälsorelaterade frågor och ger många insikter och aha-upplevelser. Nu tillgänglig på flera platser i Sverige!

Kursens innehåll

Peter Ljungsberg

Kursledare Peter Ljungsberg.

Den Ayurvediska medicinens grunder

.

Vad innebär ett helhetsperspektiv på livet, och vår hälsa?

.

Ayurvedas plats i den Vediska kunskapstraditionen.

.

Ayurveda och Yoga är två kunskapssystem som har olika roller i Vedatraditionen.

.

Vår relation till naturen, och Moder Jord. Global Ayurveda, ett globalt ekologiskt hälsoperspektiv.

.

En grundlig genomgång av de olika personlighetstyperna (Vata, Pitta och Kapha). Vad som är utmärkande för balans respektive obalans, samt hur man balanserar respektive typ.

Stress och utbrändhet

.

Vad kan man göra för att må bra i en stressig tillvaro?

.

Hur kan man leva ett stressigt liv i ett stressigt samhälle och utan att bli stressad, och dessutom med bibehållen livskvalité och energi?

.

Hur kan man komma ”tillbaka till livet” igen efter att man har varit utbränd?

.

Ayurveda har en hel del att erbjuda vad gäller förståelsen för utbrändhetssyndromet, hur det ska behandlas och inte minst förebyggas.

Sömn och sömnstörningar

.

God sömn är en av grundpelarna för god hälsa inom Ayurveda. Sömnbrist och dålig sömnkvalitet är orsak till många hälsoproblem och en försämrad livskvalitet. Du får råd om hur den goda sömnen kan återfås och/eller bibehållas.

.

Värdefull kunskap även om du idag inte har sömnproblem.

Viktproblem

.

För att uppnå sin normal- eller idealvikt så räcker det inte alltid med att äta rätt. Det finns enligt Ayurveda en rad faktorer som man bör beakta som t.ex. en förstärkt förbränning, reglering av ämnesomsättningen, optimering av näringsupptaget och en minimerad produktion av slaggprodukter. För att uppnå detta finns en rad olika Ayurvediska metoder. Resultatet blir en stabil och bestående vikt som också för med sig en rad andra positiva hälsoeffekter och ett ökat välbefinnande, även för den som inte har problem med vikten. Den Ayurvediska metodiken är mycket välgörande och fundamental för god hälsa hos oss alla.

Erfarenheter från kursdeltagare

Tack till Peter som höll grundkurs i ayurveda i Göteborg i helgen. Första dagen var jag litet förvirrad, andra dagen lade det sig till rätta och en go aha-känsla infann sig. Jag har läst böcker om ayurveda och tyckt sådär … helt annan upplevelse att få informationen serverad på ditt ödmjuka och initierade sätt. Min resa har precis börjat, tack!

– Christina


Jättebra att du på ett okomplicerat sätt kan förmedla en bit av det jättestora ”området” Ayurveda. Det finns många kopplingar till min egen verksamhet som örtterapeut och massör. Framför allt helhetstänket och att allt hör ihop, vi, jorden, universum.

Tack och på återseende!

– Hannele, Järvsö


Du lyckades få med mycket på den korta tiden, och bra presenterat!

Lärde mig nästan mer teoretiskt via dig på de nio timmarna,
än under hela min tre månaders långa kurs i Kerala i Indien

– Adéle


Kursen i ayurvedisk läkekonst kan alla ha nytta av. Den är övergripande och varje människa kan tillämpa kunskaperna på just sina behov, utifrån sina egna förutsättningar. För mig var kursen en viktig hållplats för den fortsatta resan mot självkännedom och upplysning. Tack Peter!

– Lina Björkegren


Jag heter Mats Lindblad och arbetar som Managementkonsult i Skåne. Jag har, sedan de första Kurser i Ayur-Veda jag deltog i 1984, varit fascinerad av hur världens äldsta system för hälsa kan adressera vår hälsa och de supermoderna problem så häpnadsväckande effektivt som Ayur-Veda gör. Efter att ha genomgått många Kurser och fått otaliga Behandlingar hade jag inte väntat mig annat än en välbehövlig uppfräschning då jag gick iväg till Peters grundläggande kurs. Jag blev glatt överraskad över att få en så enkel och genialisk genomgång som kändes både magnetisk och fullt genomförbar för mig att följa när jag kom hem. Den unika approachen med det individuella synsättet, det stora fokuset på matsmältningens kraft och möjligheter samt Peters insikter i de modernaste vetenskapliga undersökningarna gör att detta faktiskt blev den bästa Ayur-Vedakurs jag deltagit i.

– Mats Lindblad


Tack Peter för två utbildningsdagar som blir början till ett nytt liv för mig. Jag har bl.a fått värdefulla insikter och ännu viktigare en stor väckt motivation och lusta att börja utforska mitt inre och finna mitt sanna jag.

Du sa så mycket fint, djupt och sant. Känner stor tacksamhet att jag fått träffa dig och ta del av din VEDA. Min andliga resa har startat.

– Marie Abild


Kanonbra dagar! Mycket intressant! Skrev så jag fick ont i handen. Bra att det var detta tema båda dagarna så det blev djupare än på lärarutbildningen. Ska testa ”mattipsen” för att få igång matsmältningen. Bra att man fick så mycket konkreta tips kring detta ämne. Fick många aha-upplevelser och tankeställare. Peter är väldigt kunnig, saklig, lugn och pedagogisk och inte minst rolig att lyssna på!

Passen var sköna men inte så fysiska, men det är kanske detta lugna man behöver …

– Ann-Charlotte


Jag hade läst boken ”Ayurveda för kropp och själ” före och utövar yoga och meditation, vilket underlättade för att ta in all information. Boken är väldigt bra och genom denna kurs blev allt ännu tydligare. Kursledaren var mycket bra, ledigt framförande, humor och lyhörd för deltagarna. Jag fick många aha-upplevelser och förklaringar till min egen situation. Dessutom fick jag mycket inspiration att praktisera den ayurvediska filosofin mer genomtänkt än tidigare. Kursen blev verkligen ett stort lyft för mig och jag flög nästan hem. Kände mig som en ny människa och fick bättre kontakt med mitt inre. Materialet som delades ut var mycket bra, koncentrerat och mycketsägande. Helhetsintrycket är outstanding.

– Gabriella Stockman


Peter lyckas förmedla tung information med en lätthet som gör att jag förstår innebörder av olika doshor, obalanser och hur man kan förändra sig själv till att vara frisk

9 timmar av en professionell talare gör underverk med ens liv. Jag är tacksam.

– Eva Jonasson, Stockholm


En inspirerande och informativ kurs för varje individ, som själv vill ta ansvar för hälsa och välbefinnande. Med omfattande kunskap, erfarenhet och ödmjukhet förmedlar Peter Ljungsberg ayurvedisk visdom på ett komprimerat, men helhetsbetonat och därför lättillgängligt sätt. Denna kurs lämnar deltagaren med förhöjd vakenhet och skärpta sinnen. Kunskapstraditionen framställs nyanserat och sätts kontinuerligt i relation till modern medicinsk forskning. I berörande exempel illustreras människans subtila förbindelse med världsalltet och hur individens val ofrånkomligen får återverkningar på denna helhet. Grundkurs i ayurvedisk läkekonst är en kunskapsimpuls varje politiker borde få ta del av.

– Louise Ramsby, Psykoanalytiker


Jag har genom den här kursen fått inblick i sammanhang som jag inte förstod tidigare. T.ex hur jag genom min dosha påverkas i allt från relationer, beslut och vägval. Och hur jag genom den kunskapen kan styra mycket i mitt liv.En väldigt bra ”levnadskurs”.

– Agneta S-Wattin


Jag vill tacka för den gångna helgen och den vetskap jag fick serverad utav dig. Att jag var den enda mannen i skaran kändes bara stimulerande, så har det sett ut på alla Kurser i personlig utveckling som jag deltagit i!

Jag vill säga till dig att jag uppfattar dig som en enastående duktig pedagog som på ett bejakande sätt tillvaratar kursdeltagarnas åsikter.

Du gav mig många verktyg i form av nycklar, ja en hel nyckelknippa. Nu är det upp till mig att hitta i vilka nyckelhål dessa nycklar passar!

Jag känner att jag vill träffa dig igen och ”stämma av”: Dels för att med din hjälp se hur de tips jag fått av dig har fungerat för mig.

Jag är oxå nyfiken på någon av de Behandlingar som finns på Veda Lila.

– Kurre


Kursen gav mig en bred bild av Ayurveda och den praktiska/vardagliga betydelsen av ”grundteorierna”. Genom att koppla ihop samhällsklimatet, årstider, klockslag etc med doshorna och den personliga grundkonstitutionen är det lätt att ta till sig, och på ett djupare plan förstå, innebörden av tridosha och hur vi alla påverkas av olika faktorer. Mycket kände jag igen sedan tidigare, men påfyllning, repetition och komplettering av det vi redan ”vet” är viktigt – vi blir ju aldrig fullärda! För mig var kursen mycket inspirerande och gav motivation till att fortsätta studera Ayurveda i framtiden.

Tack för en bra helg!


– Lina Rådmark

Jättebra introduktion till ayurveda. Man fick en bra insikt om hur de olika doshorna fungerar och hur man kan leva för att förebygga ohälsa och ”rätta till” obalanser. Peter är en intressant och kunnig föreläsare och jag rekommenderar kursen varmt till alla.

– Johanna Enholm


Jag har intresserat mig för hälsa och andlig utveckling i många år. GenOm Ayurveda föll alla bitar på plats. Det som är intressant med ayurveda är helhetssynen på människan. Allt finns där. Helgkursen var det bästa jag varit med om. Peter Ljungsberg är en mycket bra och inspirerande föreläsare. Jag rekommenderar kursen varmt.

– Jan Nilsson


Tack för kursen på Veda Lila. Jag kom i kontakt med Ayurveda första gången i februari, när du höll föredrag i Uppsala och kursen Global Farmaci. Sedan var jag med till Sri Lanka där jag fick lite ytterligare insikt – om än väldigt ytlig.

Mina förväntningar på kursen var höga, eftersom jag sett och hört dig vid ett tillfälle tidigare, men jag var osäker på hur det skulle gå till att hålla en introduktionskurs kring ett så omfattande område som Auyrveda på en och en halv dag. Det föreföll mig ytterst orimligt.

Dock: du lyckades.

Och jag fick något av en aha-upplevelse när jag insåg hur du hade gjort, att du valde att inte bli särskilt akademisk, utan höll dig till några få – men centrala – aspekter, och utgick från allas vår verklighet. Det gav inte bara en hygglig känsla för vad Ayurveda handlar om utan fungerade inte så lite också som rådgivning, om än väldigt generell.

Jag uppskattar också din så vitt jag kan bedöma balanserade och avspända, om än högst seriösa inställning till Ayurveda. Ytterligare plus för att du då och då väver in något av vetenskapliga förklaringar till varför vissa Ayurvediska metoder eller kunskaper är giltiga.

– Henril Lundqvist, Stockholm


Jag fick stor behållning av helgkursen. Ämnet är oerhört intressant och viktigt för vårt dagliga liv. Enkla men viktiga råd.

Peter är en kunnig och inspirerande föreläsare. Vi satt alla i två dagar och njöt. Det finns hopp för alla att få en sund kropp och själ.

– Kajsa Grandin


Kursen har gett mig insikt om hur Ayurveda’s kunskaper kan ge balans i en stressad och omedveten värld”

– Inger

Anmälan till kurs

Göteborg

Göteborgs Kundaliniyogacenter
Nordostpassagen 19
Göteborg

5–6 maj, 2018

3–4 november, 2018

lördag 13–17
söndag 10–17 med en timmes lunch

Pris: 1500:-

Helsingborg

10–11 februari 2018

Vegeriet
Järnvägsgatan 25
Helsingborg

lördag 11–16
söndag 10–17 med en timmes lunch

Pris: 1500:-

Stockholm

16–17 december

13–14 januari 2018

3–4 mars 2018

28–29 april, 2018

Hälsans Hus
Fjällgatan 23 B
Stockholm

lörd 14.00–17.30
sönd 10–17 med en timmes lunch

Pris: 1300:-

Umeå

10-11 mars 2018

Love Yoga Umeå
Sveagatan 6
Umeå

lördag 11–16
söndag 10–17 med en timmes lunch

Pris: 1500:-

Uppsala

19-20 maj 2018

24-25 november 2018

Shendao Hälsocenter
Vretgränd 16
Uppsala

lördag 11–16
söndag 10–17 med en timmes lunch

Pris 1500:-

Visby

15-16 september 2018

Lila shala
Södertorg 17
Visby

lördag 11–16
söndag 10–17 med en timmes lunch

Pris: 1500:-

Östersund

Inget datum

Yogashala i Östersund
Artillerigatan 7
Östersund

lördag 11–16
söndag 10–17 med en timmes lunch

Pris: 1500:-