Ayurveda-kongress 2018

Vi var väldigt tacksamma att bli inbjudna till den 4:e internationella ayurvedakongressen den 1–2 september i Leiden, Holland. Denna gång var det ”International Ayurveda Congress on Traditional Natural Remedies from India and Europe”.

Kongressen var arrangerad av International Maharishi Ayurveda Foundation, Maharishi European Research University, All India Ayurvedic Congress och International Academy of Ayurveda I Pune Indien och med stöd av Ministry of Ayush Government of India och Indiska ambassaden I Hague, Holland.

Den tog bland annat upp den 350-åriga anknytningen som Holland och Europa haft med Indien. Inspirationen till det kom från den västerländska avhandlingen ”Hortus Malabaricus” som handlar om floran i Västra Ghats i Indien. Västra Ghats innefattar Kerala, Karnataka och Goa. Inspirationen var att sammankoppla Indien, Holland och Europa genom det rika botaniska arvet och samtidigt presentera de terapeutiska kvaliteterna hos växter, samt den naturliga inriktningen man har haft på hälsa inom Ayurveda och inom medicin i Europa.

Leiden är en fantastiskt fin stad med kanaler som har hundratals år av anor, en av Europas äldsta botaniska trädgårdar.

Under dessa två dagar presenterade 60 talare deras forskning på olika medicinska områden med ayurvediska behandlingar, metoder och synsätt.

Dr Rainer Picha från Österrike presenterade sin forskning på stresshantering och kardiovaskulära sjukdomar. Han förklarade hur man kan förebygga hjärtinfarkt genom att fokusera på psykosocial stress och att använda Transcendental Meditation för stresshantering.

Dr. Ernst Schrott har jämfört över 100 medicinalväxter inom Ayurveda och inom västerländsk medicin. Han menar att Ayurveda och skolmedicin är två system som perfekt kombinerar varandra och att båda hamnar under begreppet evidensbaserad medicin.

Örter i Ayurveda
Subjektivt tillvägagångssätt
Örter i skolmedicin
Objektivt tillvägagångssätt
Tusentals år av erfarenhet av örter och deras effekt = tisdtestad.År eller hundratals år av erfarenhet och observation.
Systematisk analys av örters kvalitet, effekter och indikationer med subjektiva kriterier, observationer och erfarenheter.Minimera eller eliminera subjektiva utvärderingar med objektiva kriterier och vetenskapliga undersökningar. Eliminering av placebo.
Behandling och observation av miljoner patienter.Behandling och observation av tusentals patienter.

Amarjeet Singh Bhamra från All-Party Parliamentary Group on Indian Traditional Sciences i Storbritannien berättade om gruppens regelbundna möten och om vikten av att återuppliva och få ett godkännande av de urgamla traditionella läkekonsterna från Indien och Kina. De studenter som idag utbildar sig inom dessa system bör kunna känna sig säkra att få jobba inom dessa.

Det var en fantastiskt intressant och givande helg, och bekräftelse på att Ayurveda är ett perfekt komplement till skolmedicinen. Vi känner oss nu ännu mer inspirerade och motiverade att fortsätta sprida kunskap om Ayurveda, så som vi gjort sedan 1988.