Top meny

Om Ayurveda

Ayurveda är kunskapen om livet

Ayurveda är en urgammal hälsovetenskap, som sätter in den enskilda människan i ett helhetssammanhang. Ayurveda betyder “kunskap om livet” och beskriver människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet.

Ayurveda identifierar ett antal s.k. kroppstyper (konstitutioner), som var och en har sina specifika särdrag, kvaliteter och kännetecken.

Att identifiera och få förståelse för den egna kroppstypen är nyckeln till förståelse för hur dessa personliga särdrag sätter sin prägel på vårt liv. Ett exempel på detta är hur olika vi reagerar psykiskt och fysiskt på stress. Våra olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v., är alla exempel på hur vår kroppstyp påverkar vårt dagliga liv.

Också de obalanser, krämpor och sjukdomar som vi har en benägenhet att drabbas av, är i hög grad förbundna med vår kroppstyp. Vad som händer oss är ingen slump, det finns en orsak och verkan. Dessa samband följer en lagbundenhet, som blir lättare att förstå när vi lär känna vår kroppstyp.

Våra individuella egenskaper leder oundvikligen till en logisk följd av konsekvenser, som kan spåras tillbaka till vår kroppstyp, vår psykofysiologiska konstitution.

Detta betraktelsesätt ger ett holistiskt och annorlunda perspektiv på oss själva och på våra starka och svaga sidor, men också ett effektivt verktyg för att balansera våra svagheter och utveckla våra möjligheter, vår förmåga, hälsa, vitalitet och välbefinnande.

Nyhetsbrev

Få gratis nyhetsbrev med ayurvediska tips, erbjudanden, nyheter och information via e-post.

Din e-postadress kommer bara att användas till att skicka ut nyhetsbrevet. Den kommer inte att bytas eller överlåtas till någon annan.

Fråga ayurvedaexperterna

Ställ frågor om din hälsa och ayurveda.

Fråga ayurvedaexperterna

Vilken kroppstyp är du?

Testa vilken kroppstyp du är

De olika kroppstyperna

Tänk på att du är en blandning av dem, men att vanligen dominerar en eller två:

Hälsokontroll

På Veda Lila kan Du få en personlig ayurvedisk hälsokontroll (konsultation), där vi kan fastställa din konstitution (kroppstyp) och dina eventuella obalanser. Du får ett skräddarsytt program som motsvarar just dina behov.

Kurser

Vi har också seminarier och kurser, som ytterligare kan fördjupa din förståelse för ayurveda, som anses som världens äldsta och mest kompletta hälsosystem.

Broschyrer

Ladda ner våra broschyrer med tips och råd och produktinformation.