Senast uppdaterad 5 April, 2018 av Veda Lila

Maharishi Ayurveda

Alla preparat innehåller hela örten, inte bara den isolerade ingrediensen.

Det utgör den avgörande skillnaden mellan traditionella, autentiska Ayurvedapreparat och modern medicin. I våra örtprodukter används hela plantan, vilket är ett naturligt sätt att undvika negativa bieffekter och ge maximal verkan.

Ett specialområde inOm Ayurveda är läran om kombinationen av örter, eller sanyog, som baseras på tusentals år av klinisk tillämpning. Maharishi Ayurvedas örtpreparat består, med några få undantag, av blandningar snarare än enskilda örter och oljor. De representerar läran om kombinationen av örter när den är som allra mest sofistikerad.

Varje preparat består av noggrant utvalda örter i en exakt kombination som ger styrka åt preparatet på olika sätt:

  • Primära örter främjar hälsan på specifika områden, t.ex. energin eller sinnet.
  • Stödjande örter förbättrar de primära örternas verkan och stärker deras helande effekter.
  • Biotillgängliga örter främjar kroppens förmåga att ta upp och tillgodogöra sig näringsämnena.
  • Örternas “kofaktorer” avlägsnar orenheter och negativa effekter av bristande matsmältning från kroppen.
  • Balanserade örter neutraliserar eventuella obehag eller bieffekter som kan medfölja de välgörande effekterna av en specifik ört.

Tillsammans skapar dessa olika typer av örter en helhet som är större än summan av delarna och det slutliga resultatet är ett preparat som både ger helhet och balans.
Vi använder hela örten i våra preparat, inte isolerade ingredienser, eftersom vi känner till att naturens helande visdom utgörs av en finkänslig balans som finns bevarad i hela plantan, inte i en isolerad kemikalie.

Maharishi Ayurveda preparerar alltid kombinationer av örter eftersom det kan ge negativa bieffekter om de används separat. Visst går det att få fram en specifik örts välgörande effekter även om den används isolerat. Men om du skulle använda den dag efter dag, månad efter månad och kanske år efter år, skulle den tendera att öka eller minska en särskild dosha. På längre sikt kan den faktiskt ge effekter som skapar obalans. Syftet med Ayurveda är per definition att skapa balans. Så Maharishi Ayurveda kombinerar alltid örter.