Pitta

Pitta

Pitta dosha (kroppstyp) är ansvarig för matsmältningen och ämnesomsättningen. Pitta kan sägas bestå av elementen eld samt lite vatten. Det innebär att Pittas främsta egenskap är värme.

Exempel på karaktäristiska egenskaper för Pitta kroppstyp

 • Medium kroppsbyggnad
 • Företagsam, gillar utmaningar
 • Skarpt intellekt
 • Stark hunger och matsmältning
 • Tendens till irritation och ilska, speciellt under stress
 • Ljus, känslig hy, blont eller rött hår
 • Ogillar alltför varmt väder
 • God talare, karismatisk

Pitta-personer är ofta intensiva och t o m frenetiska i sin läggning. Det är den inneboende värmen i Pitta-doshan, som ger dess brinnande energi och intensitet.

De är ofta mycket bestämda, vet vad de vill, och kan vara mycket viljestarka, envisa och dominerande. Ofta är de tidsmedvetna och ogillar att slösa bort sin tid. Pitta-personer har bestämda åsikter om det mesta och gillar att argumentera. De är ofta utpräglade ordningsmänniskor med sinne för organisation och ledarskap. De är ofta målmedvetna och effektiva i sitt handlande. Så kallade ”arbetsnarkomaner” har ofta Pitta-konstitution.

En person med balanserad Pitta-konstitution har en varm personlighet. Känslig, omtänksam med utstrålning.

Pitta i obalans innebär ett överskott på värme vilket ger ett ”hett” humör och ”heta” symtom. Personer med Pitta-obalans kan vara lite burdusa och upplevas kritiska. De kan lätt få hudproblem och har ofta anlag för inflammationer. Svidande eller brännande sensationer i magen, halsen, ögonen, på huden etc är tecken på Pitta-obalans. Omättlig hunger och törst är också typiska för Pitta-obalanser.

Vanliga orsaker till Pitta-obalans

 • Pressande förhållanden och reaktion med förträngd ilska, frustration och förbittring.
 • För stora krav ställda på sig själv och andra. Man driver sig själv och omgivningen för hårt.
 • För starkt kryddad mat.
 • För mycket sol och värme.

De olika kroppstyperna

Tänk på att du är en blandning av dem, men att vanligen dominerar en eller två:

Vata 

Pitta 

Kapha