Kapha

Kapha

Kapha-dosha (kroppstyp) är uppbyggd av vatten- och jordelementen, och ansvarar för de strukturella principerna i kropp och sinne. Kapha ger kroppen dess styrka och motståndskraft. Grundtonen hos Kapha-konstitutionen är avslappnad.

Exempel på karaktäristiska egenskaper för Kapha kroppstyp

  • Solid kraftig kroppsbyggnad, tendens till viktökning
  • Stark och uthållig, jämn energinivå, blir sällan sjuk
  • Lugn personlighet, blir sällan arg
  • Tar långsamt till sig ny information, men har gott minne
  • Långsam matsmältning, låg hungernivå

Personer med Kapha-konstitution är ofta välbyggda med kraftiga muskler och kraftig benstomme.

Kapha dosha är till sin natur långsam vilket gör personer med dominerande inslag av Kapha långsamma i sin aktivitet; de äter långsamt, talar långsamt, blir långsamt arga eller upprymda, vaknar långsamt på morgonen, smälter maten långsamt etc.

Kapha-personer är utpräglade vanemänniskor, som ibland kan ha svårt att acceptera förändringar.

Personer med kapha-dominans tar ofta tid på sig för att fatta beslut. Kaphas långsamhet kompenseras av hans/hennes naturliga fallenhet för metodik och struktur, vilket gör att energi aldrig spills på onödiga aktiviteter.

Obalans i Kapha-dosha (dvs för mycket Kapha) kan i begynnelsestadiet märkas som ökad tyngdkänsla i kropp och sinne. Vidare kan det leda till viktökning, allergiska problem, problem med slemhinnor, depressioner m m. Kapha är den stabilaste doshan, vilket gör den mest motståndskraftig mot obalanser (sjukdomar).

En person med balanserad Kapha-konstitution är lugn, sympatisk, kärleksfull och förlåtande. Han/hon skapar ett lugn omkring sig – lugnar ner en stressfull atmosfär genom sin blotta närvaro.

Vanliga orsaker till Kapha-obalans

  • Understimulans.
  • Alltför tung och fet mat, speciellt på kvällen.
  • Sover för mycket, speciellt på morgonen.

De olika kroppstyperna

Tänk på att du är en blandning av dem, men att vanligen dominerar en eller två:

Vata 

Pitta 

Kapha