Vata

Vata

Vata dosha (kroppstyp) är ansvarig för alla rörelser i kropp och sinne, t ex muskelrörelser, nervimpulser och tankeprocessen. Vata kan sägas bestå av de två elementen rymd och luft, vilket gör Vata mycket rörlig och lättpåverkad.

Exempel på karaktäristiska egenskaper för Vata kroppstyp

 • Smal, slank kroppsbyggnad – går ej lätt upp i vikt
 • Oregelbunden hunger och matsmältning
 • Ytlig sömn med tendens till sömnbrist
 • Entusiastisk och energisk till sin läggning
 • Lär sig nya saker snabbt, men glömmer också snabbt
 • Tendens till att oroa sig. Tendens till bristande självförtroende

Vata-personer är ofta föränderliga och oförutsägbara. Det gör att de lätt får oregelbundna vanor. De har en benägenhet att bli hyperaktiva och överentusiastiska. Vid obalans agerar de ofta impulsivt och planlöst. De kan känna sig spända, splittrade och nervösa och kan ha svårt att slappna av. De har ibland svårt att fatta beslut, eller att veta vad de vill.

Deras stora anpassningsförmåga ger dem flexibilitet och obundenhet, men det tenderar också att göra dem och deras liv lite kaotiskt utan gränser och rutiner. Vata-personer har lätt för att påbörja nya projekt etc, med stor entusiasm, men har i allmänhet svårt att avsluta dem.

Vata kontrollerar centrala nervsystemet; psykiska och psykosomatiska åkommor kan ofta härledas till Vata-obalans.

En person med balanserad Vata-konstitution är smittsamt entusiastisk, energisk, spontan, flexibel och snabb i tanke och handling.

Vata i obalans innebär ett överskott på Vata-egenskaperna i sinne och kropp. Detta kan uttrycka sig som rastlöshet, oro, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, förstoppning, torr hud, gaser, högt blodtryck, värk (oftast i huvud, rygg och leder), muskelryckningar, menstruationsbesvär, undervikt, kronisk trötthet m m.

Vanliga orsaker till Vata-obalans

 • Överansträngning, pressande förhållanden, överstimulans
 • Missbruk av alkohol, tobak och droger
 • Plötsliga förändringar i livet
 • Oregelbundna vanor, sena kvällar, för lite sömn
 • För mycket sinnesintryck t ex från TV, video, dataspel etc

De olika kroppstyperna

Tänk på att du är en blandning av dem, men att vanligen dominerar en eller två:

Vata 

Pitta 

Kapha